Từ những công thức và hàm Excel đã học ở trong phần trước, các bạn sẽ cần phải vận dụng thành thạo để có thể kết hợp những hàm đó lại với nhau, tạo thành những chuỗi giá trị mà bạn mong muốn. Cùng Share Tổng Hợp đi tiếp với bài 3 ngay nhé.

1. Nối xâu

Nối xâu trong excel

 • Dòng tiêu đề “Danh sách thi MOS ..” lấy Tháng và Năm của ngày thi dự kiến.

=”DANH SÁCH THI MOS THÁNG ” & MONTH(D3) & ” NĂM ” & YEAR(D3)

 • Ký tự & dùng để nối xâu
 • Ký tự Trống (space) phải đặt trong ” ” mới hiển thị được.

2. Hàm If đơn giản – Biểu thức logic có tiêu chí là 1 phát giá trị trong ô.

 • Yêu cầu: Nếu ký tự đầu của Mã HV là “A” thì loại học viên là SV TL còn không thì loại học viên là SV Khác.

Hàm If đơn giản trong excel

3. Hàm If đơn giản – Biểu thức logic dùng hàm OR

 • Yêu cầu: Nếu SV sinh năm 91 và 92 thì được hỗ trợ 100.000

Hàm If đơn giản dùng OR

4. Hàm If đơn giản – Biểu thức logic dùng hàm AND

Yêu cầu: Nếu SV sinh trong khoảng 1990 đến 1992 thì được hỗ trợ 100.000

Hàm if đơn giản dùng hàm and

5. Hàm If Lồng nhau

5.1 Hàm If lồng nhau 1 tiêu chí

 • Công thức: IF(Logical_test, Value_if_true, Value_if_false)
 • Nếu Logical_test (biểu thức logic)
  • Đúng: Trả về tham số thứ 2
  • Sai: Trả về tham số thứ 3
 • 1 câu lệnh If giải quyết được 2 trường hợp
 • n câu lệnh If giải quyết được n+1 trường hợp nếu sử dụng các hàm If lồng nhau và các biểu thức logic phải loại trừ nhau và vét cạn mọi trường hợp có thể xảy ra.

Hàm If lồng nhau

Hàm if lồng nhau 1 tiêu chí trong excel

5.2. Hàm If lồng nhau trên 2 tiêu chí

hàm If lồng nhau 2 tiêu chí

5.3 Hàm If – Các lỗi thường gặp

 • Giá trị so sánh trong biểu thức logic tham chiếu tới 1 ô trong bảng chính
 • Giá trị so sánh trong biểu thức logic khác giá trị chứa trong ô so sánh
 • Hàm IF thiếu tham số cuối cùng
 • Biểu thức logic trong các câu lệnh IF lồng nhau không vét cạn các trường hợp
 • Thừa câu lệnh IF: có 3 trường hợp dùng 3 câu lệnh IF
 • Dấu phân cách giữa các tham số

6. LOOKUP – IF

6.1. VLOOKUP lồng IF

Vlookup lồng If trong excel

6.2. IF lồng VLOOKUP

IF lồng VLOOKUP trong excel

7. Hàm RANK

Hàm RANK trong excel

8. Hàm LOOKUP với giá trị so sánh tương đối.

 • Yêu cầu: Đánh giá dựa vào điểm Test đầu vào
  • Nếu 0 <= Test đầu vào < 500 thì kém
  • Nếu 500 <= Test đầu vào < 700 thì TB
  • Nếu 700 <= Test đầu vào < 900 thì Khá
  • Nếu 900 <= Test đầu vào < 950 thì Giỏi
  • Nếu Test đầu vào >= 950 thì Xuất Sắc

Lookup so sánh giá trị tương đối

 •  Điều kiện để sử dụng hàm LOOKUP với tham số cuối cùng là 1:
  • Giá trị mang đi so sánh (Lookup Value) so sánh tương đối với dòng đầu tiên/ cột đầu tiên trong bảng phụ (không phải so sánh = như T.hợp tham số cuối là 0)
  • Cách lập bảng phụ: giá trị ở dòng đầu tiên/ cột đầu tiên trong bảng phụ được sắp xếp tăng dần
 • Nếu bạn dùng IF thì cần 3 câu lệnh IF lồng nhau -> câu lệnh dài và phức tạp
 • Nếu thay đổi cách chia khoảng thì có nhiều khoảng hơn cần nhiều câu lệnh IF lồng nhau hơn. Nếu dùng LOOKUP với tham số cuối cùng là 1 thì chỉ cần sửa lại bảng phụ

9. IFERROR: Thay thông báo lỗi bằng giá trị tùy ý.

IFERROR trong excel

Để nhận những bài tập thực hành cho phần này, các bạn hãy inbox trực tiếp cho fanpage của chúng mình qua đường link sau: https://www.facebook.com/sharetonghop365

Hãy tiếp tục dón đọc series tự học Excel của chúng tôi nhé.

Chúc các bạn thành công!

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here